دسته بندی
شهر
استان

تور های مسافرتی

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 8 تیر

0950

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 8 تیر
3 شب و 4 روز
13 با سپهران رفت
14:50 با سپهران برگشت
خدمات: صبحانه ، استقبال، گشت جنوبی
هتل بهشت
قیمت از :
450/000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل ارمنستان 11 تیر

01030

بلیط ورزرواسیون هتل ارمنستان 11 تیر
3 شب و4روزاقامت
پروازماهان
Nur هتل
قیمت :
1/620/000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل انتالیا 15 تیر

0930

بلیط ورزرواسیون هتل انتالیا 15 تیر
6 شب و7روزاقامت
پروازقشم ایر
Club herakles
قیمت از :
2.900.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل مالزی 27 تیر

0850

بلیط ورزرواسیون هتل مالزی 27 تیر
7شب و8روزاقامت
پروازماهان
Sandpiper
قیمت از:
3.455.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل پاتایا 30 تیر

0900

بلیط ورزرواسیون هتل پاتایا 30 تیر
7شب و8روزاقامت
پروازماهان
Ss pattaya
قیمت از :
2.730.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل ارمنستان 29 تیر

0960

بلیط ورزرواسیون هتل ارمنستان 29 تیر
3شب و4روزاقامت
پروازماهان
Nur
قیمت از :
1.350.000 تومان

جهت رزروو اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل کیش 17 تیر

0990

بلیط و رزرواسیون هتل کیش 17 تیر
3 شب و4روزاقامت
پروازکیش ایر
گلدیس
قیمت از :
520.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 22 تیر

01020

بلیط و رزرواسیون هتل قشم 22 تیر
3 شب و 4 روز اقامت
پرواز سپهران،کاسپین
هتل نخل زرین:
قیمت از :
490/000 تومان
خدمات : صبحانه، استقبال ، گشت جنوبی

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل مشهد 22 تیر

01020

بلیط و رزرواسیون هتل مشهد 22 تیر
2 شب و 3 روز اقامت
پرواز کاسپین، اتا
هتل رازی
قیمت از :
430/000 تومان
خدمات : صبحانه، ناهار، شام

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط ورزرواسیون هتل استانبول 31 تیر

01110

بلیط ورزرواسیون هتل استانبول 31 تیر
5شب و6روزاقامت
پروازماهان
هتل :
Sabena
قیمت از :
2.330.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل استانبول

01030

بلیط و رزرواسیون هتل استانبول
8 مرداد
4شب و5روزاقامت
پروازایران ایر
Sabena
2.480.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل گرجستان 9 مرداد

01180

بلیط و رزرواسیون هتل گرجستان
9 مرداد
7شب و8روزاقامت
پروازقشم ایر
Europa
2.040.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل دبی

01180

بلیط و رزرواسیون هتل دبی
16مرداد
3شب و4روزاقامت
ایرعربیا
Empire hotel apartment
1.570.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

بلیط و رزرواسیون هتل انتالیا 3مرداد

01030

بلیط و رزرواسیون هتل انتالیا
3مرداد
6شب و7روزاقامت
پروازقشم ایر
Mera park hotel
2.690.000 تومان

جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید :
44033872-4

logo-samandehi